Düzene Uygun Kafalar Nasıl Yaratılır?

Oyun Hakkında: 

Oyun, ilk defa 2000 yılında Ege Üniversitesinde sergilendi. Eğitim-sermaye ilişkisini deşifre etmeyi amaçlayan bir oyundur. Kapitalizmin kendi devamlılığının zorunlu koşulu olan her şeyin meta haline getirilmesi şartının, üniversitelerde nasıl gerçekleştirildiğinin ve diğer yandan da bu sisteme en kolay uyum sağlayabilecek insan modelinin üniversitelerde planlı inşasının altı çizildi.

Oyunda sermaye, üzerinde büyük şirketlerin isimleri olan parlak kostümlü bir oyuncuda kişileştirildi. Oyunun sahnelenişinde, sermayeyi oynayan oyuncu bir tarafından, kendini var edebilmesinin zorunlu nedeni olan işçi sınıfına halatlarla bağlıdır ve diğer tarafında da üniversite öğrencilerini yöneten dizginleri görünür. Tabloda ki her hareketle birlikte anlatıcı, sermayenin görünmez iplerini daha da somutlaştırır ve görünür kılar.

Oyun Tarihi: 

Mayıs, 2000

Oyun Metni: